Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GALILEO"
mgr inż.Krzysztof Wilczyński

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GALILEO"
mgr inż.Krzysztof Wilczyński

  • ul. Warszawska 36 I piętro
  • 15-077 Białystok
  • tel. 507759513
<

Usługi:

Stacja referencyjna-Drahle
1. Sporządzanie map do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej.
2. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników.
3. Sporządzanie mapy zasadniczej w postaci analogowej i numerycznej.
4. Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych.
5. Podziały pod poszerzenie pasów drogowych.
6. Pomiary objętościowe oraz powierzchniowe
7. Rozgraniczenia nieruchomości.
8. Wznowienia znaków granicznych - okazania granic.
9. Scalenia gruntów - prace urządzeniowe terenów rolnych.
10. Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw.
11. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu.
12. Pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu.

Usługi specjalistyczne:

Pomiar fotopunktów-Białystok


1. Wyznaczanie oraz inwentaryzacja powykonawcza torów suwnicowych.
2. Badanie pionowości oraz przechyleń konstrukcji wysokich
3. Pomiary konstrukcji (np. mostowych) przed montażem
4. Zakładanie osnów III klasy przy pomocy technologii GPS
5. Markowanie oraz pomiar fotopunktów

Usługi pozostałe:

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe


1. Transformacje współrzędnych.
2. Wyrównania ścisłe wszelkich osnów geodezyjnych (w tym GPS)

Inne

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Do wypełnienia.